Türk Arabesk Müzik

Arabesk Müzik
Arabesk, oryantal bir müzik türü. Daima duygusal olan şarkı sözleri, başarısız aşkları, her türlü günlük sıkıntıları konu olarak ele alıp umutsuzluğu ve başarısızlığı ifade etmektedir. Türkiyede özellikle 1980'li yıllarda yayıldı. O zamana kadar daha yaygın olmuş olan neşeli halk ve pop müzik şarkıları zamanla azalmış ve arka planda kaldı.

Türkiye'de Arabesk Müziğin Tarihi

Türkiye'de duygusal Arabımsı şarkı şekli ilk kez 1940'lı yıllarda Haydar Tatlıyay ve diğer birkaç şarkıcı tarafından ortaya çıkarıldı. 1926'da, İstanbul'daki Sarayburnu Parkı'nda dinleyicilerinin arasında Reisicumhur Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir konser vardır ve konsere Mısır'ın o senelerdeki meşhur hanım seslerinden olan Müniretü'l-Mehdiyye de katılmaktadır. Mısırlılar'dan sonra sıra Rebâbî Mustafa Bey'in çalıştırdığı Eyüplü gençlere gelir, onların da programlarını tamamlamalarından sonra Mustafa Kemal, bir konuşma yapar ve "Burada icra edilen musiki, yüz ağartıcı olmaktan uzaktır" der. O günler inkılâp günleridir ve ortalığı birden bir "musiki inkilâbı" tartışması kaplar. Tartışmalar birkaç gün içerisinde resmiyet kazanır ve zamanın "Maarif Vekâleti Sanayi-i Nefise Encümeni" yani "Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Komisyonu", resmî belgelerde "alaturka" diye geçen Tük Müziği'nin eğitiminin yasaklanmasına karar verir(Murat Bardalçı), bu müziği çalan Radio Cairo (Kahire Radyosu) Türkiye'de de çekilebildiği ve sevilerek dinlenmeye devam edildiği için bu yasak başarılı olmadı. 1960'lı yıllarda Orhan Akdeniz, Ahmet Sezgin , Abdullah Yüce ve Hafiz Burhan Sesiyilmaz gibi bazı şarkıcılar Araplardan alınan raks müziğini Türkçe şarkılar için kullandılar ve böylece Türkçe Arabesk müziği ortaya çıktı.

Daha sonra Orhan Gencebay ve bazı şarkıcılar Arabeski bazı şarkılarda Angloamerikan Rock & Roll müziğini ile birleştirdiler. Arabesk ile meşhur olan bazı şarkıcılar: İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur,Müslüm Gürses, Emrah, Mahsun Kırmızıgül, Hakkı Bulut. Günümüzde Arabeskten R'n'Besk, Orhan Gencebay ve Erkin Koray çalışmaları ile Arabesk-rock gibi bazı yeni müzik şekilleri ortaya çıkmışdır.

Fantezi müzik arabesk müzikten daha önce çıkmış sanat müziği ağırlıklı, farklı bir müzik türüdür. Arabesk söyleyenlerin bu tarz müzikten albümlerine eklemesi karışıklık yaratmıştır.

Arabesk müzik ile Türk Halk Müziği'nin doğrudan veya dolaylı bir bağlantısı yoktur. Türk Halk Müziği'nden türeyen bir dal değildir. Ancak Arabesk söyleyenlerin bu tür müzikten albümlerine ekledikleri olmuştur. Öte yandan, tam tersi arabesk, özellikle Doğu ve Güneydoğu türküleri açısından THM'nin arabeskleşmesine neden olmuştur.

Kaynak: Vikipedi

                                                           ARABESK MÜZİK DİNLE

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

previous post next article home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...