Buhurizâde Mustafa Itrî Efendi-Nevâ Kâr

Beste: Buhurizâde Mustafa Itrî Efendi
Güfte: Hafız-i Sirâzî
Makam: Nevâ
Usûl: Nim Sakil (Eser Nim sakil usuluyle başlamakla birlikte eser içinde Sakîl, Devr-i Revân, Remel, Yürük Semâi, Devr-i Kebîr, Berefşân, Fer ve Muhammes usülleri de kullanılmıştır)

Nevâ Kâr

Gülbün-i ‘îş mîdemet sâkî-i gül-izâr kû
Bâd-ı bâhâr mîvezed bâde-i hoş-güvâr kû

Her gül-i nev zi-gül-ruhî yâd hemî küned velî
Gûş-i sühan-şinev kucâ dîde-i i’tibâr kû

Meclis-i bezm-i ‘îşrâ gâliye-i meram nîst
Ey dem-i suph-ı hoş-nefes nâfe-i zülf-i yâr kû

Ey şâhed-i kudsî keşed bend-i nikâbet
Ve’y mürg-i behiştî ki dihed dâne vü âbet

Günümüz Türkçesi ile:

Zevk ve içki fidanı yetişiyor, gül yanaklı sâkî nerede?
Bahar rüzgârı esiyor, lezzetli şarap nerede?

Her taze gül dâima bir gül yanaklıyı hatırlatmakta
Fakat, söz dinleyecek kulak, ibret alacak göz nerede?

Muhabbet meclisinde başka güzel kokuya ihtiyaç yoktur.
Ey güzel nefesli sabâh vakdi! Sevgilinin mis kokulu zülfü nerede?

Ey güzel! Yüzüne örttüğüm örtüyü kim çeker?
Ey cennet kuşu (yâni sevgilim) sana yeni suyu kim verir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

previous post next article home
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...